Wim van der Poel
Biography
Emerging viruses
Hepatitis E Virus
News Comments
Bat Lyssaviruses
Food-borne viruses
VirusTrack
Projects
Publications
Curriculum Vitae
Nederlands
Download Research Focus
Emerging Zoonotic Viruses
Nederlands

Dr. Wim H. M. van der Poel,  
Is geboren in de gemeente Alkemade, ZuidHolland en heeft in 1988 de opleiding tot dierenarts volitooid. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de dierenartsparaktijk heeft hij zich gespecialiseerd in de virologie sinds 1993. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen van dit moment zijn: opkomende zoonotische (=van dieren naar mensen overdraagbare) virussen. Dr. van der Poel is tevens coordinator van EPIZONE (www.epizone-eu.net) het Europese Netwerk of Excellence voor de bestrijding van epizootische dierziekten. Het grootste internationale netwerk op gebied van dierziekten.
Op deze website kunt u informatie vinden over bovengenoemde onderzoeksvelden. Daarnaast kunt u nieuws vinden, reacties geven en vragen stellen  over opkomende zoonotische virussen via de weblog (->News Comments).

Contact:
Telefoon:     +31320238383
Fax               +31320238961
Mobiel:          +31651587570
Email:      post@wimvanderpoel.nl

 
 
Academische kwalificaties
Dierenarts, Universiteit Utrecht 1988;
Promotie tot Doctor in de Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht 1995;
Specialist Veterinaire Microbiologie, Koninklijke Maatschappij voor de Diergeneeskunde 1997;
Registratie Onderzoeker Medische Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.

Curriculum Vitae
Na beëindiging van de studie Diergeneeskunde in 1988 heeft Wim van der Poel gewerkt in de gemengde dierenartsenpraktijk voor ca 2 jaar. Daarna is hij in dienst gekomen van de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde. In 1995 is hij gepromoveerd tot doctor in de Diergeneeskunde aan diezelfde faculteit. Daaropvolgend heeft hij gewerkt als projectleider van het onderzoek aan virale zoonosen en via voedsel overdraagbare virusinfecties bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 2004 is Wim van der Poel in dienst van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen Universiteit en Research in Lelystad (www.cvi.wur.nl) alwaar hij als senior onderzoeker leiding geef aan het onderzoek op gebied van de opkomende en zoonotische virussen.

Onderzoeksfocus
De onderzoeksfocus en interessen van dr. Wim van der Poel omvatten opkomende (emerging) virussen en zoonotische (=van gewervelde dieren op mensen overdraagbare) virussen, en verder virussen in voedsel.
 
Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen omvatten:
  • de surveillance van rabiesvirussen van vleermuizen,
  • de ontwikkeling van detectiemethoden voor virussen in voedsel (vooral voedsel van dierlijke oorsprong),
  • de surveillance en de moleculaire epidemiologie van via voedsel overdraagbare virussen van dierlijke oorsprong (zoals Hepatitis E virus)
  • opsporen en karakteriseren van opkomende virussen.
BiographyEmerging virusesHepatitis E VirusNews CommentsBat LyssavirusesFood-borne virusesVirusTrackProjectsPublicationsCurriculum Vitae