Wim van der Poel
Biography
Emerging viruses
Hepatitis E Virus
News Comments
Bat Lyssaviruses
Food-borne viruses
VirusTrack
Projects
Publications
Curriculum Vitae
Nederlands
Download HEV in swine NL
Emerging Zoonotic Viruses
Nederlands
Hepatitis E virus
Het virus
Hepatitis E virus is een ongemanteld positief geladen enkelstrengs  RNA virus, van de familie der Hepatitis E virus gelijkende virussen, genus hepevirus. Het HEV genoom omvat 3 zogenaamde open leesramen (ORFs) waarvan het ORF2 codeert voor het capside (=structuurdragend eiwit) van het virus. HEV virussen zijn onderverdeeld in 4 verschillende genotypen (I t/m IV), die een verschillende geografische verspreiding kennen. HEV is infectieus voor mensen en ook voor veel dieren: HEV antistoffen zijn gevonden in diverse soorten gehouden dieren en in het wild levende dieren.
 
Hepatitis E bij mensen
Klinische HEV infectie bij mensen manifesteert zich vaak met een kortdurend griepachtig beeld waarbij sprake kan zijn van koorts, verminderde eetlust en misselijkheid. Acute hepatitis E kan optreden met geelzucht, buikpijn en in het bloed een verhoogd gehalte van leverenzymen. Deze acute hepatitis kan overgaan in een chronische hepatitis. Sterftecijfers bij mensen zijn in het algemeen lager dan 0,5% maar kunnen bij zwangere vrouwen oplopen to 20%.
 
Hepatitis E bij varkens
Natuurlijke hepatitis E virus infecties bij varkens zijn met behulp van moleculaire technieken aangetoond zowel in landen waar het virus endemisch (gewoonlijk verspreid) voorkomt evenals in landen waar dat niet het geval is. Infecties bij varkens worden uitsluitend veroorzaakt door virussen van de genotypen 3 en 4. HEV veroorzaakt bij varkens een leverontsteking maar de infectie lijkt doorgaans subklinisch te verlopen. Het is niet bekend of HEV infectie bij varkens leidt tot een verminderde groei of weerstand. HEV genotype III virussen zijn onderkende zoonose verwekkers;  van varkens overdraagbaar op mensen.
 
Laboratorium diagnose
Het kweken van HEV in celcultuur is erg moeilijk gebleken. Het ontwikkelen van een kweekmethode in celcultuur zou een belangrijke doorbraak betekenen in het Hepatitis E virus onderzoek. Laboratorium diagnose van HEV wordt tot op heden voornamelijk uitgevoerd met behulp van antilichaam detectiemethoden en moleculaire virus detectiemethoden.  

Epidemiologie
HEV is wereldwijd in vele landen endemisch in varkenspopulaties en onder mensen.  De belangrijkste route van overdracht is fecaal-oraal. Directe verspreiding van Persoon tot persoon lijkt van ondergeschikt belang. Binnen een groep varkens verloopt de verspreiding snel. Naar aangenomen wordt verloopt dit voornamelijk fecaal-oraal, maar verspreiding via aerosolen kan niet worden uitgesloten. In de ontwikkelde landen wordt het aantal infecties geschat op 1 per 300000 per jaar. Hogere aantallen worden bereikt in endemische gebieden in Azië. In de ontwikkelingslanden wordt HEV geassocieerd met grote uitbraken van acute hepatitis. De prevalentie van HEV binnen varkensbedrijven kan oplopen tot 100% in de endemische gebieden. De toenemende prevalentie van genotype III HEV bij varkens in de ontwikkelde landen en de daaraan verbonden zoonotische bedreiging vanuit het varkensreservoir naar de mens vormt een belangrijk aandachtspunt voor de bewaking van de volksgezondheid.
Transmissie via voedsel
HEV genotype 3 infecties bij mensen na het eten van besmet voedsel zijn gerapporteerd vanuit Japan, waarbij het ging om consumptie van ongekookt hertenvlees en vlees van wilde zwijnen. Varkenslevers uit de reguliere varkensvlees productie kunnen infectieus HEV bevatten, maar een directe associatie van HEV infectie met de consumptie van gewoon varkensvlees is nooit beschreven.

Preventie en bestrijding
Voor een effectieve preventie en bestrijding van HEV is er behoefte aan meer gevoelige en specifieke HEV tests, zowel voor het aantonen van HEV antistoffen als virus (zie diagnostiek). High health varkens bedrijven lijken een groter kans te hebben om vrij te blijven van HEV infecties. Hygiënische maatregelen op bedrijfsniveau zouden daarom kunnen resulteren in een HEV vrije status van een bedrijf. Hygiënische maatregelen gecombineerd met het testen op HEV om de effecten te volgen zal kunnen leiden tot een reductie van de HEV prevalentie op bedrijven. De ontwikkeling van een HEV vaccin voor mensen zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van HEV in uitbraak situaties. Een HEV (DIVA) vaccin voor varkens om in te zetten voor de uitroeing van het virus zou ook kunnen helpen om de bedreiging voor de volksgezondheid terug te dringen.
BiographyEmerging virusesHepatitis E VirusNews CommentsBat LyssavirusesFood-borne virusesVirusTrackProjectsPublicationsCurriculum Vitae